Vijesti

Tri idejna projekta za tri lokacije u gradu

Nakon Aktualnog sata sjednica Gradskog vijeća Grada Daruvara nastavljena je prema predloženom a malo modificiranom Dnevnom redu s kojeg je skinuta šesta točka a to je prijedlog Odluke o donošenju Petih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Daruvara. Ova Odluka naći će se na nekoj od sljedećih sjednica Vijeća Grada Daruvara.

Usvajanje Zapisnika s prošle sjednice Vijeća popraćeno je kritikom Snježane Sabo zbog nepotpunosti i nejasnoća u Zapisniku. Pročelnica Upravnog odjela za opće, pravne, imovinsko-pravne poslove i društvene djelatnosti Olga Šimon Danek uz ispriku, preuzela je na sebe odgovornost i prihvatila kritiku te najavila ispravke Zapisnika.

Uslijedile su tri odvojene a srodne točke koje čine jednu cjelinu. Riječ je o prijedlozima Odluka o odricanju potraživanja Grada Daruvara prema Republici Hrvatskoj u svrhu realizacije darovanja nekretnina na tri lokacije, u Kolodvorskoj 11, na Hipodromu i dviju čestica u Poduzetničkoj zoni Dalit. Idejni projekti koje je uradila tvrtka Daing za ove tri lokacije urađeni su. Odluke je potrebno donijeti da bi odmah išle u daljnju proceduru nakon što je Grad Daruvar od Republike Hrvatske zatražio prijenos vlasništva, što prati izdašna dokumentacija a što su vijećnici uz raspravu jednoglasno prihvatili. Kako je obrazložila pročelnica Upravnog odjela za opće, pravne, imovinsko-pravne poslove i društvene djelatnosti Olga Šimon Danek
Šimon Danek

…I usvojena je i ova i druge dvije srodne Odluke koje su administrativna tražena podloga da se uvaži prijenos imovine. Na lokaciji u Kolodvorskoj 11 planirana je izgradnja Centra za mlade, široke društvene namjene. Do početka realizacije projekta, vijećnici su uz obrazloženje Odluke zatražili žurnu reakciju i poduzimanje koraka Grada Daruvara kako bi se izbjegle potencijalne opasnosti u frekventnom dijelu grada.

Druga Odluka odnosno četvrta prema usvojenom Dnevnom redu odnosi se na odricanje potraživanja Grada Daruvara prema Republici Hrvatskoj u svrhu realizacije darovanja nekretnine u vlasništvu RH za projekt Konjušnica, također, društveno sportske namjene
Šimon Danek

Odluka je usvojena jednoglasno. A treća srodna Odluka odnosi se na terene za vatrogasne vježbe i natjecanja
Šimon Danek

Na sjednici Vijeća Grada Daruvara jednoglasno su prihvaćeni zahtjevi troje poduzetnika i usvojene Odluke o upotrebi grba Grada Daruvara te prepoznatljivih simbola i motiva Grada Daruvara na predmetima, fotografijama i video radovima, u svrhu izrade predmeta i tkanina, i za tisak na majicama, šalicama te keramičkim i staklenim suvenirima.

Prihvaćeni su obvezni godišnji dokumenti, prijedlog Analize o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Daruvara za prošlu, i Plan razvoja sustava civilne zaštite za ovu godinu. Pitanja i prijedloga nije bilo!

Back to top button