Vijesti

Novi polupodzemni spremnici za otpad

Na lokaciji Trg dr. Franje Tuđmana vrše se radovi na postavljanju novih, polupodzemnih spremnika za otpad. Radove nam je najavila direktorica Darkoma Ivana Djedović.
Djedović

Što se tiče odvoza glomaznog otpada ono više nije organizirano kao do sada kada su u isto vrijeme svi ostavljali svoj glomazni otpad ispred svoje kuće već se otpad odvozi pojedinačno.
Djedović

Novitet je i lokacija blagajne Darkoma pa odnedavno račune možete plaćati na Gradskoj tržnici Daruvara
Djedović

Back to top button