Vijesti

Iz Badela 1862 o hakerskom napadu

Odmah po saznanjima kako je i Badel 1862 žrtva hakerskog napada obratili smo im se a da za potrebe javnog informiranja u gradu u kojem se nalazi ispostava  Vinarija Daruvar Badel 1862 u Daruvaru posredstvom Radio Daruvara samo pruže kratak uvid i odgovor na pitanje elektroničkom poštom,  naravno ako je to moguće a pitanje je da li se hakerski napad odražava na poslove u Daruvaru?!

Vrlo brzo stigao je odgovor iz Badela 1862 . Odgovor objavljujemo u cijelosti.

Badel 1862 bio je žrtva hakerskog napada, tj. nezakonite infiltracije u računalni sustav. Samim time, vjerojatno je došlo do neovlaštenog kopiranja manjeg dijela poslovne dokumentacije i posljedično tome neovlaštenog pristupa poslovnim i osobnim podacima koji su uobičajeni dio takve dokumentacije.

Odmah po utvrđivanju incidentne situacije poduzete su aktivnosti s ciljem oporavka kompromitiranih sustava, onemogućavanja daljnjih neovlaštenih pristupa računalnoj infrastrukturi te forenzičke analize.

Badel 1862 postupa u skladu sa zakonskim obvezama te priprema odgovarajuće prijave koje će biti dostavljene nadležnim institucijama.

Poslovni procesi u društvu Badel 1862 odvijaju se neometano i u redovnom opsegu poslovanja.

Back to top button